logo-greenpeace-white

Kömürü Bırak!

Türkiye’de aktif çalışan 28*, hayata geçmesi planlanan 40’tan fazla kömürlü termik santral projesi var. Dünya bu kirli ve verimsiz enerji kaynağından vazgeçerken, Türkiye yatırım yapmaya devam ediyor. Oysa sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeliyle yenilenebilir ve temiz enerji alanında dünya lideri olabilir.

nat-coal-back-2

Kömür hayatlarımızı karartıyor

Türkiye, kömürlü termik santraller yüzünden büyük bedeller ödüyor. Santraller ormanları ve tarım alanlarını yok ediyor, su kaynaklarını tüketiyor. Havamızı ise nefes alınmaz hale getiriyor. Santrallerden çıkan emisyonlar yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum yolu hastalıkları ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları riskini artırıyor.

Geleceğimizi güvence altına alalım

Tüm bu yıkıcı etkiler, kömür yatırımına verilen kamu teşvikleriyle büyüyor. Vergilerimizden sağlanan bu teşvikler bize yoksulluk ve hastalık olarak geri dönüyor. Türkiye'de kömüre verilen teşvik, yalnızca karanlık bir gelecek vaat edebilir.

nat-coal-pet-2

Mücadele sürüyor, temiz enerji mümkün!

Tüm bunlara rağmen, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar, kömüre karşı yaşamı savunuyor ve alternatifsiz değiller. Türkiye sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeliyle yenilenebilir ve temiz enerji alanında dünya lideri olabilir.

Mücadeleye katıl, kömürsüz temiz bir gelecek için birlikte hareket edelim.

(*)Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan 5 kömürlü termik santral 2020'nin başında kapatıldı.

Zonguldak için adil dönüşüm

Zonguldak’ta kömüre bağlı ekonomi hem halk sağlığı, hem çevre hem de toplumsal refah ve iktisadi istikrar açısından alarm veriyor. Zonguldak, adil bir dönüşümü, yeniden Türkiye’nin göz bebeği haline gelmeyi hak ediyor ve bekliyor. Bunun için belediyeler hızla harekete geçmeli ve Zonguldak’ta iklim ve çevre dostu bir ekonomi ve kentsel yapıya geçişi planlarına dahil etmeli.

Zonguldak'ta adil bir dönüşüm için sen de imza ver.

Plastikten Kurtul

Avrupa Birliği’nde yasaklanan tek kullanımlık plastikler Türkiye'de de yasaklansın. Plastik pipet, tabak, çatal, kaşık ve kulak çubuğu… Alternatifi olan bu ürünlere ihtiyacımız yok. Acilen harekete geçmezsek denizlerimiz plastik çöplüğüne dönecek. Geleceğimiz için imza ver.

Şimdiye kadar kişi imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, kömürlü termik santral projelerini iptal etmesini ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını istiyorum.

zong-gif

Denizlerimiz daha fazla kirliliği kaldıramaz.

Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Denizlerimiz daha fazla kirliliği kaldıramaz.

Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Sorunun en büyük kısmını da 2 dakika kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturuyor.

Belediyenin planında neler yer almalı?

- Zonguldak’ın alternatif ekonomileri geliştirecek şekilde yeniden tasarlanması
- İşçiler için adil geçiş fonu oluşturulması
- İklim dostu girişimci ve üreticiye hibe, kredi, vergi indirimi, işletme bilgisi & kapasite artırımı vb. Teşvikler verilmesi
- Enerji dönüşümünün öncelenmesi; yenilenebilir enerji alanında istihdam olanaklarının yaratılması ve mesleki eğitimlerin verilmesi
- Özellikle kömürle bağlantılı sektörlerde çalışanlar için bu eğitimlerin öncelenmesi ve ücretsiz gerçekleştirilmesi
- Kömür nedeniyle atıl ve kirli duruma gelen arazilerin rehabilitasyonu, şehre yeniden kazandırılması

Sen de şimdi mücadeleye katıl, imza ver.